За нас

Това, което ни отличава от останалите на пазара, че работата ни е изцяло основана на традиции и знания, пречупени през призмата на съвременния и иновативен подход.
За нас
Да бъдем оригинални и едновременно с това достъпни е нашият подход и цел от самото начало.
Да създадеш

Ние сме сред едни от водещите производители в бранша, като разполагаме с портфолио от повече от 70 различни продукта. Отделяме специално внимание и стриктно контролираме всеки етап от производствения процес от суровината до дестилацията, ферментацията, отлежаването, бутилирането, опаковането, съхранението и дистрибуцията на всички наши марки. Това, което ни отличава от останалите на пазара, че работата ни е изцяло основана на традиции и знания, пречупени през призмата на съвременния и иновативен подход. Следим последните тенденции на пазара и използваме най-модерното оборудване за нашето производство, за да можем да предоставим най-високо качество на нашите клиенти всеки път.

Да предадеш

Цялото внимание и грижи, което се полага при производствения процес, се пренася и в изграждането на най-правилното и успешно представяне и маркетинг на всеки продукт. Да бъдем оригинални и едновременно с това достъпни е нашият подход и цел от самото начало. Фокусирали сме се върху постоянното привличане на вниманието върху нашите продукти като представяне нещо ново и оригинално на пазара всеки път. Изключително важно е за нас и да поддържаме непрекъсната връзка с сегашните ни и бъдещи клиенти и да се уверим, че те са напълно удовлетворени от нашите марки.

Да подобриш

Да се задържиш на върха е сред една от най-трудните задачи в днешната ситуация на изключително динамичен и все по-взискателен световен пазар. Ето защо иновациите са ключът към нашия успех. Работата ни е систематизирана така, че да изготвяме стратегиите си за бъдещо развитие, взимайки предвид местните културни и икономически особеност на отделните пазари. Подходът ни е да сме винаги отворени към новости и нестандартни решения и да ставаме все по-добри: ето какво определя един истински лидер в съвременния маркетинг.

Да търгуваш

Благодарения на богатото си фирмено портфолио ние можем да предложим изключителна гъвкавост, като същевременно гарантираме безусловното качество на всеки наш продукт. Вече имаме изградена мрежа от доверени партньори в цял всят, чрез която можем да удовлетворим конкретните изисквания на всеки клиент. Още от основаването си никога не сме спирали да подобряваме нашите продукти и тяхната дистрибуция. Всеотдайната ни работа през годините е довела до това нашите брандове да присъстват на пазара в над 20 държави, като полагаме всички необходими усилия да можем да предоставим желаните от нашите клиенти продукти на правилното място и в точното време. Освен това постоянно проучваме текущите си и потенциални бъдещи пазари, за да продължим своето развитие и увеличим присъствието си на пазара.

КАТАЛОГ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

„СИС Индустрийс” ООД е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения на заети лица” – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Наименоватие на проекта: Повишаване на квалификацията на търговските представители на „СИС Индустрийс” ООД.

Обща стойност на проекта: 211 750 лева безвъзмездна финансова помощ
Мисия
Цялостната философия на нашата компания може да се опише с една дума – целокупност.
Ценности
Създаването на успешен продукт означава много повече от това да го произведеш и да го представиш на подходящата публика.
Социална отговорност
Никога не забравяме, че сме само една частица от голямата машина, която движи света около нас.
Инновации
& Околна среда
Да работиш в днешните условия на изключително динамичен световен пазар е голямо предизвикателство, което ние приемаме с голям хъс и решителност.
За връзка с нас
Очакваме Ви на формуляра ни за връзка с нас. Изпращането на всички Ваши въпроси отнема секунди.
Адрес:

бул. Джеймс Баучер 83-85, София 1407, България

тел: (02) 962 20 30 Факс: (02) 962 30 56

email: export@sisindustries.bg

email: sales@sisindustries.bg

Представител на компанията в САЩ

email: office.usa@sisindustries.bg

tel: +12025097661


Контактна форма

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ РОЖДЕНАТА СИ ДАТА

ДЕН
МЕСЕЦ
ГОДИНА

Вход