НАГРАДИ

Vino Balkanika

Vino Balkanika

Целта на ВИНОБАЛКАНИКА и Съюза на Енолозите в България е да популяризира сортове местни за страните от Балканите и Черноморието, насърчавайки по този начин тяхното производство и разумна консумация.

 

Какво представлява ВИНОБАЛКАНИКА:

 

ВИНОБАЛКАНИКА е конкурс за вина, произведени с участието на сортове от еколого-географски групи Черноморска /ProlesPonticaNegr.-PPN/ и Източна /ProlesOrientalisNegr.-PON/ или сортове, които са селектирани и разпространени в страните, обхващащи Балканския полуостров и Черноморския басейн.

 

Кой може да участва във ВИНОБАЛКАНИКА:

 

Лицензирани производители на вина от сортове PPN и PON. Всяко вино представено за участие трябва да бъде произведено с минимум 15 % участие на сорт от споменатите групи или местно селектиран сорт. Вината могат да бъдат бели, розови и червени вина, които са в пазарната мрежа или готови за реализация, от видовете: тихи, шумящи и специални.

Вижте нашите победители през годините
За връзка с нас
Очакваме Ви на формуляра ни за връзка с нас. Изпращането на всички Ваши въпроси отнема секунди.
Адрес:

бул. Джеймс Баучер 83-85, София 1407, България

тел: (02) 962 20 30 Факс: (02) 962 30 56

email: export@sisindustries.bg

email: sales@sisindustries.bg

Представител на компанията в САЩ

email: office.usa@sisindustries.bg

tel: +12025097661


Контактна форма

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ РОЖДЕНАТА СИ ДАТА

ДЕН
МЕСЕЦ
ГОДИНА

Вход