Социална отговорност

Никога не забравяме, че сме само една частица от голямата машина, която движи света около нас.
Социална отговорност
Нашата всеотдайност и социална отговорност ни определят мястото на лидер на утрешния ден, който успява да отговори на всички предизвикателства на силно конкурентния и динамичен бизнес сектор.
Никога не забравяме, че сме само една частица от голямата машина, която движи света около нас. Затова се стараем да бъдем добре информирани, отговорни и етични във всички свои действия, като обръщаме специално внимание на социалното здраве и безопасност, равнопоставеността и опазването на околната среда.

Дейността на компанията ни е напълно съобразена с философията, която днес е известна като Корпоративна Социална Отговорност. Благодарение на този модерен подход ние успяхме да увеличим своята продуктивност и да повишим значително своята конкурентоспособност. Със сигурност можем да изтъкнем, че поддържането на един социално отговорен бизнес оказва положителен ефект от социална, икономическа и екологична гледна точка не само върху нашата компания, но и върху всички компании и държави, с които имаме удоволствието да работим. Вярваме, че взаимното уважение и разбирателство са от огромно значение както за всеобщото развитие, така и за успехи в личен и професионален план.

Поддържането на висока продуктивност не е лесна задача. То е едно ежедневно предизвикателство, тъй като начинът, по който ръководиш и се отнасяш със служителите си, оказва пряко влияние върху продуктивността на работното място. Според нас създаването на здравословна работна среда се основава на добри и честни взаимоотношения и уважение към правата на нашите работници.

Но нашата Корпоративна Социална Отговорност не свърша тук. Ние се интересуваме и се занимаваме с редица проблеми, вариращи от устойчивостта на околната среда до общественото здраве и образование. Ние не се страхуваме да направим необходимите промени, да прилагаме екологосъобразни практики и да бъдем пример за подражание, като направим първите стъпки към един по-добър свят за всички. Нашата всеотдайност и социална отговорност ни определят мястото на лидер на утрешния ден, който успява да отговори на всички предизвикателства на силно конкурентния и динамичен бизнес сектор.

Продуктов Каталог

Мисия
Цялостната философия на нашата компания може да се опише с една дума – целокупност.
Ценности
Създаването на успешен продукт означава много повече от това да го произведеш и да го представиш на подходящата публика.
Инновации
& Околна среда
Да работиш в днешните условия на изключително динамичен световен пазар е голямо предизвикателство, което ние приемаме с голям хъс и решителност.
За връзка с нас
Очакваме Ви на формуляра ни за връзка с нас. Изпращането на всички Ваши въпроси отнема секунди.
Адрес:

бул. Джеймс Баучер 83-85, София 1407, България

тел: (02) 962 20 30 Факс: (02) 962 30 56

email: export@sisindustries.bg

email: sales@sisindustries.bg

Представител на компанията в САЩ

email: office.usa@sisindustries.bg

tel: +12025097661


Контактна форма

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ РОЖДЕНАТА СИ ДАТА

ДЕН
МЕСЕЦ
ГОДИНА

Вход