Инновации
& Околна среда

Да работиш в днешните условия на изключително динамичен световен пазар е голямо предизвикателство, което ние приемаме с голям хъс и решителност.
Иновации & Околна среда
Източник на нашето вдъхновение са всички наши клиенти и търговски партньори.
Своевременният анализ и оценка на пазара са основен елемент от успешната ни работа, тъй като ни позволяват да разполагаме с точна информация за текущото му състояние и последните тенденции. Да работиш в днешните условия на изключително динамичен световен пазар е голямо предизвикателство, което ние приемаме с голям хъс и решителност. Успяваме да създадем и поддържаме една печеливша работна среда, основаваща се на задълбочени знания и умело прилагане на правилната работна етика както вътре в компанията, така и във взаимоотношенията с нашите бизнес партньори.

По този начин допринасяме за изграждането на устойчивост, поддържането на директен контакт и постоянно усъвършенстване в работата с нашите партньори и постигаме високо качество, добра конкурентоспособност, оптимална производителност и надежност. Наша основна отговорност е да останем истински, честни и верни в своите бизнес взаимоотношения. По същия начин и ние изискваме и очакваме да получим същите грижи и внимание от всички свои партньори, защото взаимното уважение е ключът към успешния бизнес.

Източник на нашето вдъхновение са всички наши клиенти и търговски партньори. Не е случайно, че думата „иновации” се е превърнала във водещ елемент от политиката на компанията и основен приоритет за нашите служители. Нашата работа всъщност се състои от това да се разграничим от своите конкуренти, а не да се състезаваме директно с тях. Всеки път създаваме нещо ново и по-добро, като по този начин повишаване своята креативност и иновативност, за да постигнем дългосрочен успех.

Оформили сме 3 последователни стъпки за създаването и установяването на нови успешни продукти. Отначало е откритието или самият факт да осъзнаеш съществуването на нещо ново. Следва сътворението, при което една невероятна идея се трансформира и придобива всички необходими характеристики, за да може да бъде представена по най-добрия начин пред широката публика. Третата също толкова важна стъпка е самото производство – моментът, в който се ражда душата на продукта и той става равноправен член на нашето голямо семейство.

Продуктов Каталог

Мисия
Цялостната философия на нашата компания може да се опише с една дума – целокупност.
Ценности
Създаването на успешен продукт означава много повече от това да го произведеш и да го представиш на подходящата публика.
Социална отговорност
Никога не забравяме, че сме само една частица от голямата машина, която движи света около нас.
За връзка с нас
Очакваме Ви на формуляра ни за връзка с нас. Изпращането на всички Ваши въпроси отнема секунди.
Адрес:

бул. Джеймс Баучер 83-85, София 1407, България

тел: (02) 962 20 30 Факс: (02) 962 30 56

email: export@sisindustries.bg

email: sales@sisindustries.bg

Представител на компанията в САЩ

email: office.usa@sisindustries.bg

tel: +12025097661


Контактна форма

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ РОЖДЕНАТА СИ ДАТА

ДЕН
МЕСЕЦ
ГОДИНА

Вход